HOOFDSTUK 1. geboorte 1.568 2.960 de bevolking van de ge- 1.742 1 a. Landmacht b. Zeemacht en op genoemd tijdstip was stichten en bewaarplaatsen: 230 1.972 jaar door 2.888 2.830 5.718 vestiging 5 918 7.128 13.046 geheele ver- meerdering8.806 9.958 18.764 Vermindering gedurende het jaar door sterfte 1.665 1.686 3 351 vertrek 5 749 6 704 12.453 mindering 7.414 8.390 15804 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering. 1.392 Bevolking op 31 December 1898 90.836 108.419 199.285 Die van de 8ste wijk alléén bedroeg op dat tijdstip 9.768 10.607 20.375 Op 31 December bestond het getal personenbeboe rende tot de land- en zeemacht uit Vermeerdering gedurende het Bevolking. LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. i Mannen. Beide Vrouwen, geslachten. Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. gcllCölö V6F- Beide Werkelijke bevolking Op 31 Mannen. Vrouwen, geslachten. December'1897 89.444 106.881 196.325

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 5