66 167 175 195 390 Te zamen 175 1130 11006 M1 245 185 3G0 410 Emmastraat 2de Emmastraat I Anna-van-Buerenstraat 1 Charlotte-de-Bourbonstraat I Anna-van-Saxenstraat j Juliana-van-Stolberglaan I Juliana-van-Stolbergplein I Louise-de-Colignystraat Francois-Valentijnstraat Schenks t raat Verlengde Gerard-Doustraat Hobbemastraat Teniersstraat Van-Miereveltstraat Jan-van-Gojenstraat Hoefkade Verlengde Bosboomstraat i 1ste straat ten Z. O. van de I Hoefkade I 2de straat ten Z. O. van de Hoefkade I 3de straat ten L. O. van de Hoefkade Parallelweg Verlengde van-Dijckstraat Vaillantlaan 1ste straat ten Z. W. van de Verlengde Vaillantlaan 2de straat ten L. W. van de Verlengde Vaillantlaan Waldorpstraat Verzamelriool ten Z. W. van het Afvoerkanaal tusschen de Laan van-Meerdervoort en het terrein bestemd voor het stoomgemaal Straatriool aldaar Verlengde van-Lennepweg Stadnouderslaan Zuid-Buitensingel Nooduitlaat voor de Marcelis- straat van de Keizerstraat naar het Kanaal 400 370 264 1050 230 200 M> 135 265 245 195 535 395 75 175 340 220 80 30 25 30 2b0 20 Znider- Staten ten O. van de 1ste Van-den-Bosch’ straat, (Algemeeue ’s-Gravenliaagsche Bouwgroud-Maat- schappij). Straten ten W. van deVan-Ravesteijnstraat (Bouwplan bouwgrond-Maai - schappij).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 67