2 1 .684 toenemend bevolkingscijfer van i Levend Levenloos aangegeven te zaïnen 1896 1897 16 15.7 145 36 108 162 253 198 5.704 227 5.931" 2.883 124 3.1X17 Getal geborenen in de gemeente 2.821 103 2.924 per KAMI. 19 20 19 voor krankzinnigen voor gevangenen Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen 1.652 1.684 3.336 Getal huwelijken1.397 Getal echtscheidingen60 Het bijhouden der registers van den Burgerlijken Stand en van de Bevolking heeft tot de volgende op merkingen geleid. A. Registers van den Burgerlijken Stand. Het cijfer der geboorten overtrof dat der sterfte met 2367, voegt men bij dat getal liet verschil tusschen het aantal van hen die zich alhier hebben gevestigd en dat van de naar elders vertrokkenen ten bedrage van 593, dan verkrijgt men een van 2960. De verhouding der sterfte in de laatste tien jaren berekend naar het middencijfer der bevolking over elk dier jaren was de volgende In 1889 ruim 19 1890 1891 1892 1893 1894 bijna 16 7 1895 ruim 18.5 1898 bijna 17 De staten betrekkelijk de geboorte, sterfte enz.zijn achter dit verslag opgenomen als bijlagen 1— 7. Vrouwen. Mannen. Beide geslachten. Beide geslachten. Mannen. Vrouwen. i 21 OPMERKINGEN OMTRENT DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 6