70 verkeer hinderlijke, welpomp op het Kerkplein, werd opgeruimd. Het gewone onderhoud der openbare pompen ge schiedde in eigen beheer; alleen het verfwerk werd openbaar aanbesteed. De welpompen bleven buiten gebruik. Het dagelijksche onderhoud der urinoirs had in eigen beheer plaats. Het urinoir in de Lepelstraat nabij de Boekhorst- straat is wegens verbouwing van het perceelwaar het tegen aan stond weggenomen. Bij het urinoir in de Boterstraat werd aan de zijde van de Groote-Markt een schot geplaatst. Van de urinoirs Plein, Korte-LombardstraatBrou wersgracht, Lijnbaan, Hooftskade, GroenewegjeTrek- weg, Parallelweg, HuygensparkKaterstraat, Zwarte- weg en Prinsessegracht moesten koperen buizen en dekplaten vernieuwd worden, welke moedwillig waren beschadigd. De volgende nieuwe urinoirs met leiplaten werden in eigen beheer gemaakt: een tweepersoons op den Benoordenhoutscheweg een tweepersoons op den Noordwestbuitensingel ter vervanging van een ijzeren bak; een tweepersoons in het Smidsslop, ter vervanging van een ijzeren bak in de Marcelisstraat een éénpersoons in de Katerstraat ter vervanging van een ijzeren bak een vierpersoons op het Gevers-Deijnootplein Aanbesteed werd het maken van de volgende twee persoons urinoirs met leiplaten één aan den Zuid wal tegenover de Glasblazerslaan ter vervanging van een ijzeren bak in de Glasblazerslaan één aan de Badhuiskade op het trottoir ten westen van het stoomgemaal één in de Wassenaarschestraat één op het Vaillantpleinen één in de Korte-Twentstraat nabij het Kortenbosch. 5°. Urinoirs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 71