73 f 5,200.00 - 28,800.00 5,940.00 - 43,970.00 1,350.00 70.00 286.75 - 60,000.00 -108,800.00 huisweg tusschen de Nieuwe-Duinweg en de Meuwe-Parklaanaan J. van Noordenne te Utrecht, voor 14". Het aanleggenrioleeren en bestraten van straten ten Westen van de Rem- brandtstraataan J. van den Elshout Gzn. te Scheveningenvoor 15°. Het maken en stellen van drie open bare waterplaatsenaan F. Roest alhier, voor 16°. Het verrichten van verfwerk aan ver schillende pompenaan F. Roosal hier, voor aan verschillende urinoirs, aan K. H. Bruggemans, alhier, voor Verder werden de navolgende wer ken uitgevoerd 17". Het maken van een verzamelriool in de Laan-van-Meerdervoorttusschen de De-Perponcherstraat en de Rein- kenstraat en van een moerriool van af de Afzanderijvaart tot de De-Pon- cherslraat, door J.Blok te’s Graven deel voor 18°. Hel rioleeren en bestraten van straten ten Oosten van de 1ste Van dcn- Boschstraat, door A. de Waerd en J. C. Diercks, alhier, voor 19". Het aanleggen, rioleeren en bestraten van een straat ten Westen van de Van-Ravesteijnstraaten van een straat in het verlengde van de Bos boomstraat, door J. van den Elshout de Korte-Vleerstraat en het Slop van Willem-Kleijn aan F. P. van der Bussen te Hillegersberg, voor. 12". Het rioleeren van de Heemraadstraal, een gedeelte Badhuisstraat, de Pronk- straat, de Weststraat en het Smits- slop in twee perceelenaan G. van der Drift alhier, voor 13". Het rioleeren van een gedeelte Bad-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 74