75 4359 M2. 30195 M2. 1687 890 486 2418 926 1474 4716 4887 632 116 112 364 340 113 108 105 701 834 954 480 2282 670 -1090 1427 48 19 196 64 Scheven ingscheweg Badhuisweg Nieuwe-l’arklaan Nieuwe-Duinweg Gevers-Deijnootweg Gevers-Deijnootplein Kanaal (Delislraat tot de Ko- ninginne brug) Bezuidenhoutscheweg Westduinweg Weg langs het strand Kranenburgweg Harstenhoekweg Loosduinscheweg Verschillende wegen Te zamen 7330 M2. 830i M2. Voor het onderhoud der grindwegen en beschelpte voetpaden werden gebruikt 767 M2. grind en 13100 HL. schelpen. Door den aannemer zijn voorts de volgende werken verricht: het vernieuwen en verbeteren van eenige vakken voetpad op den Scheveningscheweg, op den Duinweg en in de Van-den-Boschstratenalsmede van een vak rijweg op den Ver-Huëllweg; het ophalen van een gedeelte der koplagen langs den Ver-Huëllweg; het vernieuwen van grondplanken langs de bestrating van hel hooge voetpad voorbij het Oranje-Hötel 2142 M2. Zij vermeerderde dit jaar met 11367 M2. schelppaden als Stadhouderslaan Juliana-van-Stolberglaan Theresiastraat Anna-Paulownaplein Het onderhoud werd openbaar aanbesteed. Vernieuwd of herlegd werden de volgende bestra tingen van rijwegen en trottoirs: Hernieuwingen. Herleggingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 76