81 In het hakhout in het Scheveningsche Bosch werden ingeboet 550 eschdoornveerenaan het einde van de Riouwstraat 94 iepeveeren, op doorlooppaden en rond speelplaatsen 875 vogelkers-, 155 berberisstruiken, 55 Spaansche aak- en 60 tamme kastanjeveeren. In de beplantingen langs den Hoogeweg, den Duin weg en den Dwarsweg werden ingeboet: 1 eikeboom, 31 prunus virginianaboompjes410 beuke-, 150 Spaan sche aak-, 40 larix 10 eschdoorn-, 3]iepe-, 2 ratel- popeleveeren 306 prunus virginiana-, 20 berberisstrui ken, 1275 stuks eike-, 350 stuks berke-, 35 stuks meidoorn- en 160 stuks eschdoornplantsoenbij den koepel achter het Hotel de la Promenade 25 pinus austriaca, 180 pinus montana; in de nieuwe beplan tingen ten N.O. van den Badhuisweg 7000 pinus aus triaca, 4980 pinus montana. Tusschen het lage voetpad aan den Scheveningsche- weg en het hek van de buitenplaats Zorgvliet werd een gedeelte van de strook bosch ingeboet en beplant met onderhout, waarvoor werden gebruikt 5 iepeboomen, 17 eschdoorn-, 8 ratelpopele-75 eike-, 20 berke-, 6 prunus virginiana-, 110 tamme kastanje-, 170 Spaansche aak-, 130 haagbeukeveeren125 vogelkers-, 2151igus- trum ovalifoliurn-245 prunus virginiana-, 115 vlier-, 180 berberis-, 30 hazelaar-, 75 symphoiastruiken, 175 stuks robinia- en 75 stuks tamme kastanjeplantsoen. De kweekerijen leverden op 742 iepeboomen, 12 kastanjeboomen98 lindeboomen3 treurboomen, 4 eikeboomen115 stamheesters in soorten66 pyramied-, 2427 veer- of dekheesters677 struikheesters68 groen- blij vende planten 53 klimplanten 891 stuks eschdoorn-, 521 stuks meidoorn- en 9400 stuks eikeplantsoen 1825 pinus sylvestris, 8478 pinus montana en 5850 pinus austriaca en 350 pinus lazicio, samen een waarde vertegenwoordigende van 4436,84. De groei van hoornen en heesters was ondanks de koude en natte weersgesteldheid in den voorzomer bevredigend, zelfs werkte dit gunstig op hel aanslaan van jong geplante heesters; de daarop volgende bran dende hitte van enkele dagen verschroeide het weeke jonge lot van het in de boschjes en het duin geplant plantsoen; vele dennen kwijnden daardoor geheel weg. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 82