86 beschoeiingen. De werken bevonden zich aan het einde des jaars in behoorlijken staat. Het onderhoud der bruggen had in eigen beheer plaats; het verfwerk werd openbaar aanbesteed. De werkzaamheden bestonden in het vernieuwen van dekken, het herstellen van het metselwerk, het invoegen van landhoofden en brugvleugels en het schoonmaken en smeren van de beweegbare bruggen. Bij de voetbruggen aan den Noord wal tegenover de Helmersstraat en aan den Zuid-Binnensingel tegenover de Wateringschestraat werden, ter vermijding van ge vaar voor in het water te loopen. op de aangrenzende kaaimuren, gedeelten ijzeren balustrades gesteld Over de afzanderij vaart in de Waldeck-Pyrmontkade werd een vaste brug gebouwd voor rekening van de betrokken bouwondernemers. Het onderhoud van de kaaimuren en beschoeiingen gescheidde in eigen beheerde werken bestonden in het vernieuwen of invoegen van verschillende vakken muurwerk en van rollagen en het vernieuwen van verteerde beschoeiïngspalen en planken. Een gedeelte kaaimuur werd gemaakt langs den Z.O.- buitensingel, tusschen de Rijnstraat en den Bezuiden- houlscheweg over een lengte van 53 M. Het vernieuwen van een tweede gedeelte kaaimuur langs genoemden singel tusschen de Rijnstraat en de brug tegenover de Hekkelaan over eene lengte van 110 M., werd openbaar aanbesteed. In verband met de brug over de Afzanderijvaart, genoemd sub 4°., werden de langs den Z.W. en den N.O. oever van die vaart bestaande kaaimuren ver lengd achtereenvolgens met eene lengte van 32 M.en van 10 M. In de aanbesteding genoemd sub 1°. is opgenomen, het maken, langs de sprank van hel Kanaal bij de 5°. Kaaimuren en 4°. Bruggen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 87