i 91 Heerschende ziekten. 11. In verband met de bepalingen der wet I i i 1 1 26 336 434 •1297 i I I Voorts werden 20 woningen ontsmet. Hel aantal vervoerde zieken bedroeg 151. c. Mededeelingen omtrent de wateren en hunne ver- versching en de genomen maatregelen tot verbetering daarvantreft men aan in Hoofdstuk V, sub B, e, 3. d. Omtrent het toezicht op de riolen secreten en urinoirs verwijzen wij naar de mededeelingen, voor komende onder Hoofdstuk V, sub B, b, 2. In verband met de bepalingen der wet van 4 De cember 1872 (Staatsblad n°. 134) werden in 1898 de volgende aangiften van besmettelijke ziekten gedaan Pokken (Variolae et varioloïdes) Typhus Febris typhoïdea Diphtheritis Roodvonk Mazelen De loop dier ziekten over de verschillende maanden en naar de verschillende straten treft men aan in de tabel, hierachter opgenomen als bijlage 13. Totalen. Van 5 Ooglijdersgest. .1 21 21 76 45 7 24 2 2 29 253 37 53 15 4 Totaal. 1398 255 39 153' 196 6 71 4 171 Kleding stukken. Bedde- goed. Tafel-, vloerklee- den en gordijnen. 88 2 81 Diversen en meubelen. Hand- en Thee-, Stofdoe ken. ao C 5 2 106 12 52 6 381 496 418 20 23 21 I 916. <z> a •*- I u a aj o t* Ziekenverpleging' (Schev.) Milit. Hospitaal Koude Kruis Kinderziekenh. Bronovo Particulieren 4 1381 459 249| 153 53 44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 92