93 10 1 1 van wie hersteld vertrokken niet hersteld vertrokken overleden Op 31 December 1898 in behan deling gebleven Het grootste aantal gelijktijdig mannen en 1 kind. 40 28 15 2 5 3 3 10 0 3 totaal 31 19 9 2 Het getal verpleegdagen bedroeg voor de mannen 7328 vrouwen 15181 ongeneesl. 7965 te zamen 30474 Het College van Regenten onderging verandering door het overlijden van den Heer J. G. Ph. Schröder, in wiens plaats gekozen werd de Heer J. B. J. Cruijt. Voorts werd de Heer L. G. Waterreus op zijn verzoek ontheven van de functie van onder-voorzitterwelke opgedragen werd aan den Heer A. van Rijnin wiens plaats het secretariaat werd opgedragen aan den Heer L. C. G. Verhuist. Als geneesheeren bleven aan het Ziekenhuis verbon den Dr. J. G. M. Mastboom en Dr. H. J. Vinkhuyzen. 2°. Israëlietisch Ziekenhuis. Op 31 Dec. 1897 waren aanwezig 3 3 In 1898 opgenomen28 10 5 43 verpleegden was 9 Het getal verpleegdagen bedroeg te zamen 923 en dat der baden 148, waarvan 44 zuiveringsbaden80 geneeskundige baden en 24 geneeskundige buitenbaden. Geneeskundige hulp werd door 2 geneeskundigen verleend. In het College van Regenten kwam verandering door het overlijden van den Heer L. Simons en den WelEerwaarden Heer T. Tal, respectievelijk voorzitter en onder-voorzitter. In de plaats van eerstgenoemde werd gekozen de Heer J. Simons, terwijl de tweede vacature nog onvervuld bleef. In het College van Regentessen had geene mutatie plaats. Maan. Vrouw. Kind. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 94