86 39 61 4795 M2. Voor het onderhoud Scheveningscheweg Badhuisweg Nieuwe Parklaan Gevers Deij noot weg Gevers Deijnootplein Bez u id enhou tsche weg Westduinweg. Weg langs het stranc Van Lennepweg Harstenhoekweg Wagenaarweg Haringkade Belgischeplein Leuvenschestraat Luikschestraat Verschillende wegen Te zamen 11 177 6316 5055 5295 3051 1684 2677 1206 769 461 1902 1462 1308 1326 1831 478 955 M2. 2520 M2. 326 270 354 445 31 35776 M2. der grindwegen en beschelpte voetpaden werden gebruikt 814 M3 grind en 15400 H.L. schelpen. Door den aannemer zijn voorts de volgende werken verricht het vernieuwen en verbeteren van eenige vakken voetpad op den Scheveningscheweg, op den Parkweg en op den Van Stolkweg, van een gedeelte rijweg ten N.-O. van het Kanaal naar Scheveningen, en van een gedeelte rijweg op de Haringkade; het ophalen van koplagen op de Nieuwe Parklaan, op den Kanaalweg, op den Van Stolkweg, op den Parkweg en op de Groot-Hertoginnelaan het vernieuwen van grondplanken langs het bestrate voetpad over de duinen ten Z. 0. van den Westduin weg en langs de bestrating om de Gedenknaald; het verbeteren van een gedeelte van het paardenpad langs den Scheveningscheweg en van dat langs de vlakte op den Kanaalweg (bij den Schev.weg, grindweg vervangen door Waalklinkerbestrating) met 825 M2. Het onderhoud werd openbaar aanbesteed. Vernieuwd of herlegd werden de volgende bestratingen van rijwegen en trottoirs: 7? 77 r 77 77 77 7? 7? 77 77 77 7? 77 Herleggingen. Vernieuwingen. 561 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 102