88 ‘24 donkerrood- In het voorjaar werden in de stad en langs de buitenwegen ingeboet 300 iepe-, 166 populiere-, 10 eschdoorn-, 2 eike- en 2 robiniaboomen. Geplant werden langs de Johan van Oldenbarneveltlaan 130 iepen; langs den Rijswijkscheweg tusschen de Waldorp- straat en de Laakhaven. 116 iepen: op de Amsterdamsche Veerkade bloemige kastanjes en 22 krimlinden op de Stille Veerkade 16 donkerroodbloemige kastanjes en 16 krimlinden: op de Paviljoensgracht 4 donkerroodbloemige kastanjes en 6 krimlinden langs de Stadhouderslaan tusschen de Groot-Hertoginne- laan en het Stadhoudersplein 43 iepen langs den Stationsweg, tusschen het Stationsplein en de Hoefkade, werd een plantsoen aangelegd, waarin twee groepen groenblijvende heesters en bloemperken werden aangebrachthet geheel werd met hekjes van vlechtdraad omgeven langs de Stadhouderslaan nabij de Afzanderij vaart werd een plantsoen aangelegd en beplant met 47 pyra- mied-, 190 struikheesters, 51 hulsten, 36 rhododendrons en 20 dennen. Het hieraan grenzende terrein langs de Stadhouders laan, voor plantsoen bestemd, werd onder profiel ge bracht en met graszaad bezaaid, evenals het voor plant soen bestemde terreintje in de Stadhouderslaan bij het Statenplein. Aan het Z.-einde van de Johan van Oldenbarnevelt laan bij de Stadhouderslaan werd een plantsoentje aan gelegd en beplant met 20 pyramied-, 258 struikheesters, 19 hulsten, 2 mahonia’s en 8 dennen. Het terrein bij de Hoogere Burgerschool aan de Stad houderslaan werd tot plantsoen aangelegd en beplant met 67 pyramied-, 150 struikheesters en 45 groenblij vende planten. Op de beide gedeelten Sweelinckplein werden 368 opgaande heesters, als te dicht staande, gerooid; voor vervanging daarvan en voor alleenstaande planten in het gazon werden gebruikt 1260 struikheesters, 22 hul sten en 23 pinus austriaca, en voor de beplanting rond

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 104