s 89 I werden beplant met waarde van f 1630.31, welke op de gemeentekweeke- rijen werden gekweekt. In het najaar werden ingeboet in de stad 13 rood- 1 de openbare waterplaats op het westelijk gedeelte Sweelinckplein 10 hulsten. Op den Vijverberg werden tusschen de klimop 43 hulstjes,64 diverse groenblijvende planten, 166 mahonia’s en 64 varens geplant. Op verschillende pleinen in do stad werden voor inboeting gebruikt: 102 pyramied-en 775 struikheesters, 107 hulsten, 50 rhododendrons, 59 diverse groenblijvende planten, 115 stam-, 95 struik- en 65 maandrozen. In den tuin van hetGem. Ziekenhuis werden geplant: 10 iepeboomen, 8 opgaande boomen in soorten, 30 pyra- iiiied-, 41 struikheesters, 3 gazonplanten, 10 stam-, 25 struik-, 4 klimrozen en 22 klimopplanten. Voor inboeting en aanplanting op verschillende plaat sen in het Scheveningsche Bosch, langs den Scheve- ningscheweg, ten N.O. van den Badhuisweg en in het Nieuwe park werden gebruikt: 239 opgaande boomen, 4787 veer- en 6406 struikheesters, 7379 stuks plantsoen in verschillende soorten, 222 groote en 3100 kleine pinus austriaca, 1950 pinus montana, 1198 hulstjes en 7 Abus Nordmanniana. Op de Algemeene Begraafplaats werden 11 struik heesters, 80 hulsten en 31 diverse groenblijvende heesters geplant. Langs den Badhuisweg tegenover Hotel Wittebrug werd een gedeelte van het daar aanwezige boschje gekapt en een grasperk aangelegd, waardoor van de Wittebrug af een vrij uitzicht op de glooiing langs den Badhuisweg werd verkregen; voor bijplanting van het boschje en voor beplanting van de glooiing werden gebruikt: 11 opgaande boomen, 311 veer- en 475 struik- heesters en 28 groenblijvende planten. Het tuintje vóór het huis bij de Huygenspoort werd opnieuw aangelegd en beplant met 6 struikheesters en 54 diverse groenblijvende planten. Op de glooiing langs den Belvédèreweg werden groe pen heesters geplant, waarvoor gebruikt werden 73 veer- en 875 struikheesters. De bloemperken in de stad en achter Hotel Garni 13565 stuks potgewassen, ter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 105