90 bloemige kastanjes en op verschillende plaatsen in het Scheven ingsche Bosch 1550 diverse struikheesters. Op de glooiingen langs den vijver in het Schevening- sche Bosch werden eenige groepen boomen en heesters geplant; hiervoor werden gebruikt 34 iepeboomen, 3 Italiaansche populieren en 184 struikheesters in soorten. Op de Algemeene Begraafplaats werden geplant 113 diverse groen blijvende planten. In het bosch langs den Scheveningscheweg achter het Huijgensmonument, ten N.-W. van Hotel de la Promenade tusschen den Scheveningscheweg en den van Stolkweg. langs den muur der Israëlitische Begraaf plaats en langs het wandelpad uitkomende bij de Witte- brug werd de grond omgespit om met onderhout te worden beplant. De kweekerijen leverden op: 419 iepe-, 58 kastanje-, 44 linde-, 21 eike-, 55 eschdoorn-, 260 populiere-, 50 opgaande boomen in soorten, 169 pyramied-, 1660 veer- of dek-, 1382 struikheesters, 150 hulsten, 102 hedera’s, 59 coniferen, 225 diverse groenblijvende planten, 2631 stuks plantsoen, 3100 pinus austriaca en 1950 pinus montana. ter gezamenlijke waarde van 1'4749,45. De vochtige weersgesteldheid gedurende den zomer was zeer voordeelig voor den groei der verplante boomen en heestersalle groote herplante boomen langs de Laan van Meerdervoort sloegen zeer goed aan, ook het geplante plantsoen op hooggelegen plaatsen groeide goed. De groei van het vaststaande hout was door het koude wêer minder sterk dan het vorig jaar; bij den zeer laten groei hebben enkele gewassen door de vroeg ingevallen vorst veel geleden. De gevreesde verspreiding van den iepenspintkever had na de behandeling van de aangetaste boomen op den Scheveningscheweg met de Leinwebersche com positie niet plaatsmogelijk heeft ook de vochtige weersgesteldheid daartoe bijgedragen. Op den uitzichtberg in de beplantingen ten N.-O. van den Badhuisweg werd een koepel gemaakt, inden vorm van een parapluie, met bank en rustieke bal- lustrade. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 106