xn Hoofdst.I 6 11: 11 13 III: IV: IX: 60 16 17 V: VI: VII: 45 47 48 54 56 58 9 10 X: XI: XII: XIIICyaanzuivering en Geelbloed- 21 26 28 31 34 38 40 42 43 44 35 36 37 37 Gaarkeukens (Verslag van de Volks-), Bijlage 28. Gasfabriek (Verslag van den toestand en de exploitatie der Gemeente-), Bijlage 18 Beheer der Fabriek. a. Beheerblz. 1 b. Besluiten van. mededeelin- gen en voorstellen aan den Gemeenteraad c. Aanbestedingen.aankoopen en verkoop en Personeel. a. Voor het technisch gedeelte b. administr. Mutatien en verhoogingen van wedden Pensioenen, wachtgelden, gra tificatiën en werkloonen Toestand der fabriekder gebouwen en der canalisatie. a. Fabriek b. Canalisatie Steenkolen, gasolie en gaspro ductie Cokes, gruis en uitziftsel Particuliere verlichting Publieke VIII: Gasverlies Verzameling der vorige ge gevens Kootteer Ammoniawater Gaszuivering loogzoutbereiding XIV: Hoedanigheid van het gas. XV: Meters XVI: Drukking XVII: Diensthuizen XVIII:Berekening van den kosten den prigs van het gas per M'\ XIX: Inventaris Finantiëel overzicht Exploitatierekening Winst- en verliesrekening Balansrekening Staat, vermeldende de licht sterkte eni. van het gas. Overzicht van eenige hoofd- ALPHABETI8CH REGISTER. Bladz, 3 n n n r) n r> n Y n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 10