95 6°. I Daar met het maken van de hellingen niet langer kon worden gewacht, werd het maken van de houten fündeering en paalwerken en van den ijzeren bovenbouw opgedragen aan de aannemers der binnenhavenwerken, bestek no. 36, dienst 1900, en het maken van de vloer- bekleeding van gewapend beton aan de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton. In de zitting van den Gemeenteraad van 5 Augustus werd het voorstel van B. en W. aangenomen tot het benoemen van eene speciale Raadscommissie ter voor bereiding van de Exploitatie der Visschershaven. Door den Voorzitter werden tot leden dier Commissie aange wezen de Heeren Bevers, Bik, Hoogenraad, Janse en Smit; de tweede, nadat de heer Edersheim gemeend had voor de benoeming te moeten bedanken. 5°. Bruggen. Het onderhoud van de bruggen had in eigen beheer plaats; het verfwerk werd openbaar aanbesteed. De werkzaamheden bestonden in het vernieuwen van dekken, het herstellen van het metselwerk, het in voegen van landhoofden en brugvleugels en het schoonmaken en smeren van de beweegbare bruggen. Onder en nabij verschillende bruggen werden nog eenige haalijzers aangebracht. Aanbesteed werd, tegelijk met de werken voor de demping van de Prinsegracht (zie sub. b. 1° en 2° en e. 1°), het wegbreken van de brug over de Prinsegracht tusschen den Zuid-Binnensingel en de Lijnbaan en van die tegenover de Warmoezierstraat, benevens dé bouw van een ophaalbrug over de Westsingelgracht, tusschen de ’s-Gravenzandelaan en de te dempen Prinsegracht; de landhoofden en jukken voor deze brug kwamen gereed. De basculebrug over de Zuidsingelgracht tegenover de Paviljoensgracht kwam gereed en werd 28 Juli voor het verkeer opengesteld. Kaaimuren en beschoeiingen. Het onderhoud van de kaaimuren en beschoeiingen geschiedde in eigen beheer; de werken bestonden in het vernieuwen of invoegen van verschillende vakken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 111