97 f 38.555,15 42.162,83 23.520,56 12.048.10 26.431.50 9.166,90 53.777,— f L I De voor deze werken gehouden aanbestedingen werden gegund als volgt: 1". Het onderhouden van 63.045,90 404.896,905 en gedeeltelijk vernieuwen van straat-, grind-, schelp- en puinwegen aan H. Jongen burger te Waddinxveen f 36.800, 2°. Het maken en plaatsen van rem- stoelen, due d’alven en geleide- palen voor pontons, benevens bij komende werken, ten behoeve van de Visschershaven, aan C. de Groot Azn. te Gorinchem en K. L. Kalis Wzn. te Sliedrecht voor f. Gemeentebegraafplaats. De Algemeene Begraafplaats werd naar behooren onderhouden, terwijl aan de beplantingen de noodige zorg werd besteed. Overgebracht Voor het onderhouden en vernieuwen van plantsoen Voor het onderhouden en op diepte houden van de wateren en grachten, het onderhouden en vernieuwen van de glooiingen en de waterkeeringen Voor het onderhouden en vernieuwen van de kaaimuren en schoeiingen, raster werken, palen en ringsteenen Voor onderhoud en exploitatie der werken tot afvoer van grachtwater Voor beweegbare en vaste bruggen met inbegrip van het verven en van het vernieuwen van de dekken en rij- voeringen Voor verbetering van de vaart om de stad en daarmede in verband staande werken Voor het dempen van grachten. Kosten van aanleg van een visschers haven te Scheveningen Te zamen 181.540,77 8.425,195 T n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 113