99 Den 6en Februari werd aanbesteed de bouw van het Centraal Telephoonstation in de Hofstraat; met de werk zaamheden werd den 24en Februari een aan vang ge maakt. Het werk kwam in de maand November gereed. Krachtens Raadsbesluit van 25 Maart werd het perceel Hofsingel 71 aangekocht, ten einde later te kunnen dienen voor den Gem. telephoondienst. Het maken van een installatie voor de centrale ver warming van het Centraal Station werd opgedragen aan C. A. Huijgen te Rotterdam, vertegenwoordiger van het Eisenwerk Kaiserslautern, voor een som van f9899,20. Aan de firma Siemens en Halske werd opgedragen de installatie voor de electrische verlichting van het gebouw voor de som van f2275. Aan de firma Feiten en Guilleaume te Mülheim a Rh. werd de levering van kabels (voor 3423 dubbeldraadsche aansluitingen) met moffen, opvoerleidingen, bliksemaf- leiderkasten, enz. opgedragen voor een som van f197410,48.— Het graven van sleuven voor de telephoonkabels, het daarvoor opbreken en herleggen van bestrating en andere wegverharding, het vervoeren van de kabels en het verleenen van hulp bij het leggen en het op voeren daarvan werd opgedragen aan H. Jongenburger te Waddinxveen voor f 18750,90. Met deze werkzaamheden werd den 9en Juni een aanvang gemaakt en kwam men in de maand December gereed. Voor het plaatsen van telephoonstellingen op daken, welk werk in eigen beheer werd uitgevoerd, werden de kappen van 33 gebouwen versterkt. Den 13den Februari werd aanbesteed het leveren en plaatsen van 33 telephoonstellingen en van 15 torens en den 6en Maart het maken van de beton fundamenten en voetblokken van beton voor 15 ijzeren telephoontorens. In de maand November waren alle stellingen en torens geplaatst. In het laatst van het jaar is begonnen met het maken van 6 kleine telephoontorens, welke werkzaamheden worden uitgevoerd door de „Pletterij”, voorheen de firma L. J. Enthoven en Co. voor de som van f7648. Het maken van de bij deze torens behoorende beton-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 115