a ft 2 104 16 121 21 14 11 16 16 26 91 152 151 151 156 1 121 97 24 11 19 29 55 136 30 24 en 26 23 170 150 145 93 144 173 1 Geboorten (Overzicht der) Bijlage I. Gebouwen (Verschillende Gemeente-) Geestelijken (Aantal) Gekochte eigendommen Geldleeningen Geldmiddelen Gemeenteapotheek (Verslag van Inspectoresder). Bijlage 16. Gemeentebank van Leening, Bulage 30 I. Gemeentebegraafplaats Gemeentebegrooting Gemeentebestuur Gemeenteboden Gemeenteëigendommen Gemeentemuseum. Bijlage 34. Gemeenteontvanger Gemeentepolitie Gemeenteraad. (Besluiten en onderwerpen in den - behandeld) (Commissiën uit den) (Leden van den) Gemeentesecretarie (ambtenaren ter) Gemeentesecretaris Gemeenteschulden (Overzicht van den stand der). Bijlage 9a. Gemeentewerken (Ambtenaren bij de) Gemeenteziekenhuis (Verslag betreffende het). Bijlage 15. Geneeskundig toezicht op scholen, zie Beukema. Gevangenen Gezondheidscommissie Gezondheidstoestand (Verslag van de Vereeniging tot verbetering van den). Bijlage 17 Godsdienstige gezindten, Bijlage 7. Grachten Gymnasium, zie Onderwijs (Hooger) en Gymnastiekonderwijs Gymnastiekonderwijzersvereeniging Haagsche Kunstkring (Vereeniging) Handel, zie Kamer van Kocph. en Fabr. en Scheepvaart en administratie (Bijz. school voor) Handenarbeid (Onderwijs in) Haven (Visschers-) Herhalingsscholen, zie Onderwijs (Lager) en Hollandsche Ijzeren Spoorweg Mij cijfers der exploitatie van de Gasfabriek sedert hare overname61 XIII ALPHABETISCH REGISTER. Iliad z I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 11