105 HOOFDSTUK Via. Medische Politie. I. Toestanden, der straten geschiedde weder met de welke invloed kunnen uitoefenen op de volksgezondheid. a. Het reinigen 1 N A A M. KWALITEIT. JAARWEDDE IN 1902. F. Ch. .1. E. II. Overbosch. Hoofdopzichter. C. Beck. Idem. P. Westbroek. Idem. de Pol. L. Sieling. II. Stoof. .1. Brouwer. C. F. Rademaker. .1. C. Ph. Sehwencke. .1. A. Klink. Idem (Ingenieur). Administrateur. Idem. Idem. Idem. Opzichte, Portier. Bode. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. M agazijnmeester. Teekenaar. Idem. Idem. Klerk. Idem. Idem. Idem. Magazijnknecht. d. Steen Ommeren. .1. H. Meijwert. 1) tot 31 Juli. 2) van 1 December af. 3) met ingang van 27 Oct. vervangen door M. Hollebrands. 1750.— vergoeding huishuur. 1900.— 1600.— 1500.— 1600.— en f 250.— vergoeding huishuur. 1600.en vrije wo ning berekend a f 200. 1300.en vrije wo ning berekend a f300. 1400.— 1400.— 1400.— 1450.— 1100.— 1100.— 1100.— 1100.— 1000.— 1000.— 1200.— 1200.— 1200.— 1200.— 800.— 700.— 650.— 700.— 700.en vrije woning berekend a f 150.— 700.— 650.— 2500. - 2700.— met f 200.— pers, toelage. en f 250.— II. S. Bekink. A. Beis. A. J. Segers. .1. de Jong. W. Grijm. G. Molk H. L. van .1. Hak. A. J. Stikkel. W. Ph. A. Knijff-J. ,1. Bolk II. P. Addink. 11. Boekholt. H. Aarsen. Th. C. Leeuwendal. J. Meijer Az. H. Holtzapfel. P. Th. J. van Dijk. F. H. Plevier.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 121