I 109 20 16 36 51 8 59 237 89 81 43 132 156 Het grootst aantal gelijktijdig verpleegden was 10. Het getal verpleegdagen bedroeg te zamen 1360. Totaal. 87 Vrouwen. 35 39 32 6 1 39 40 34 5 1 40 79 66 11 2 79 3°. Geneeskundig gesticht voor Krankzinnigen. totaal Het getal verpleegdagen bedroeg 77628. Aan het gesticht waren verbondenals Geneesheer- Directeur Dr. S. Reeling Brouwer, arts, als 2e Genees heer Dr. J. W. Ie Nobel. Ingevolge de overeenkomst van 22 25 Maart 1901 met Regenten van het krankzinnigengesticht alhier, gesloten krachtens Raadsbesluit van 12 Maart 1901, zijn ingevolge art. 14 der wet van 27 April 1884 (Stbl. No. 96) in bewaring gesteld Mannen. Vrouwen. Totaal. 40 39 79 Ingevolge de overeenkomst van 22/25 Maart 1901, krachtens Raadsbesluit van 12 Maart 1901, zijn alhier opgenomen Mannen. 52 Op 1 Januari 1902 waren aanwezig in 1902 opgenomen alzoo verpleegd in 1902 Voor rekening van de gemeente werden op 31 De cember 1902 verpleegd 102 mannen en 89 vrouwen. 18 19 37 van dezen zijn overleden hersteld ontsla gen niet hersteld ontslagen alzoo vertrokken in 1902 Op 31 December 1902 waren aanwezig In bewaring gesteld werden in 1902 van wie in het gesticht werden opgenomen naar elders vertrokken overleden v. n r> r> Mann. Vrouw. Totaal- 77 144 221 93 55 148 170 199 369 M. V. T.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 125