Ill 24 Extern. Vrouwen. 164 Vrouwen. 1 Vrouwen. 1 Totaal. 340 40 10 8 42 42 8 la 35 24 5 5 Vrouwen. 2 13 3 5 11 Op 31 December 1902 werden in het geheel in de verschillende gestichten voor rekening van de gemeente verpleegd Mannen. 176 in het krankzinnigengesticht te Delft: Mannen. Vrouwen. Totaal. 1 in het krankzinnigengesticht „Veldwijk” te Ermelo Mannen. Vrouwen. Totaal. 2 4°. Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten. Intern. in het krankzinnigengesticht te Medemblik Mannen. Vrouwen. Totaal. 9 1 3 Op 1 Januari 1902 waren aanwezig 24 16 in 1902 opgenomen5 5 vertrokken5 3 op 31 December 1902 aanwezig 24 18 29 5 10 24 Op 1 Januari 1902 waren aanwezig in 1902 opgenomen vertrokken op 31 December 1902 aanwezig De bezoldigingen van genees-, heel- en verloskundigen bedroegen in het Gemeenteziekenhuisf 10.900, Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo 2.250, Idiotengesticht550, Aan geneesmiddelen en heelkundige instrumenten werd besteed: in het Ziekenhuis van den Joannes de Deo f 1614,94 Idiotengesticht121,65 n n Jongens. Meisjes. Totaal. Jongens. Meisjes. Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 127