112 I In het Kinderziekenhuis werden van 1 Mei 1901 tot 30 April 1902 verpleegd 396 kinderen, van wie er 277 als genezen werden ontslagen, 26 het ziekenhuis verbeterd verlieten, 15 ongeneeslijk waren, of vóór zij hersteld waren, werden teruggenomen en 35 stierven. Van bovenstaande kinderen werden er 62 met 1887 verpleegdagen, als armlastig zijnde, gratis verpleegd. In de Sophiastichting te Scheveningen werden in het afgeloopen jaar 176 kinderen verpleegd, en wel 75 jongens en 101 meisjes. Zij waren afkomstig uit ’s-Gravenhage 54, Rotterdam 33, Arnhem 18, Delft 12, Vlaardingen 10, Zwolle 6, Leiden en Schiedam ieder 5, Utrecht, Dordrecht en Scheveningen ieder 4, Gouda en Zutphen ieder 3, Nijmegen, Sneek en Amsterdam ieder 2 en Breda, Maassluis, Brummen, Wageningen, Woerden, Haastrecht, Zetten, Waardenburg en Alphen aR. ieder één. Van de verpleegden behoorden tot de N. H. Gemeente 119, de Gereformeerde Gemeente 5, de R. K. Gemeente 31, de Oud-Roomsche Gemeente 5, de Israëlitische Ge meente 2, de Ev. Luth. Gemeente 3, de Remonstrant- sche Gemeente 2, terwijl 9 tot geen kerkgenootschap behoorden. In de Diaconesseninrichting werden verpleegd 761 kranken, van wie er 40 overleden. Het aantal verpleegdagen bedroeg 24409 en het aan tal verrichte operation 493. In het Rusthuis vertoefden 11 patiënten, voor wie het aantal verpleegdagen 4015 bedroeg. Er werden 27 zieken gratis verpleegd en 4 voor de helft van het verpleeggeld. Op de in de inrichting gehouden spreekuren van verschillende geneeskundigen werden 14238 patiënten behandeld. Buiten de inrichting werd hulp verleend in 73 ge zinnen in de gemeente en in 8 daarbuiten. Het aantal verpleegdagen bedroeg 1011. Voorts waren zusters werkzaam in vier wijken in deze gemeente en ook te Wolvega, Noordwijk, Bennekom en in de Diaconessen-huizen te Rotterdam en te Batavia.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 128