148 2 en handelingen der 25 24 10 136 116 4 10 112 151 115 2 3 11 11 21 29 32 43 46 48 49 50 Hondenbelasting Hoofdelijke Omslag (Verzamelstaat van het bedrag der kohieren van den), Bijlage 10. 1. scholen (Naamlijst van). Bijlage 38. Hoofden van o. Hooger Onderwijs, zie Onderwijs. Hoogere Burgerscholen, zie Onderwijs (Middelb.) en Hulpbanken (Opgaven omtrent de), Bijlage 30. II. Huwelijken (Overzicht der), Bijlage 4a en b. Idioten. (Gesticht voor minderj.)111 Industrieschool, zie Onderwijs Middelbaar} en .150 Inkomsten (Begrooting van de en uitgaven der gemeente) 24 Inkwartiering131 Inrichting voor oogljjders113 Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers147 Inspecteur ter bestrijding der cholera. (Verslag van den), zie Beukema. Inspectores der Gemeenteapotheek (Verslag van), Bijlage 16. Instituut van Ingenieurs (Nota betreffende het), Bijlage 25. Instellingen tot voorkoming van armoede165 Israëlitisch Ziekenhuis108 Joannes de öeo (Ziekenhuis v. d. H.)108 Kaaimuren95 Kamer v.Koophandel en Fabrieken! Verslag d.), Bijlage 33 en 168 1. Algemeens beschouwingen blz. 2. Handel 3. Visscherij en daarmede verwante be drijven 4. Scheepvaart 5. Nijverheid 6. Bank- en credietinstellingen. 7. Middelen van vervoer 8. Samenstelling Kamer Lijst der fabrieken Statistieke opgave v. h. postkantoor telegraafkt. Opgave v. d. Ned. Bell. Tel. Mij. van faillissementen Kamers van arbeid Kerkelijke zaken Keuring van vee en vleesch Kiezerslijst (Aantal kiezers) (Bezwaarschriften tegen de). Kinderziekenhuis Klinische scholen Koepokinentingen ALPHABETISCH REGISTER. XTV i n r I Bladz. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 12