I j I I 118 Gewicht van aangevoerd afgekeurd vee, enz. 17120 K.G. 19.7 Afgekomen vleeschmeel vet: 5725 K.G. 6.6 5=5 s 3 t 2 g^ -5 MAANDEN. 2760 841 90 Totaal 29355 6635 1718 19359 1866 105 78 27450:893 57 87516 Be WERKI N GE N. MAANDEN. Totaal 160 86807 6504 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Totaal bewerkt in kilogrammen. 7 49 X z 7154 5910 6032 8868 9859 9455 7902 6802 5921 7563 5394 5947 550 540 550 554 547 556 527 523 538 540 539 5 |O 13 11 I I 16 18 17 15 13 11 14 10 II Januari Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September October. November December Gemiddeld gewicht, per ketclvulling. 1102 217 55 42 Aantal ketclvullingen. i 7359 6125 6340 1 8190 11095 8045 8219 6185 6613 7136 5598 I 6611 846 113 1914 140 - 69 28 1820 1159 25 892 350 27 1615 887 232 1373 50 60 1502 266 4803 228 213 3549 2849 561 267' 1794 2720 519 261 1966 238 2407 461 2176 590 356 1673 2215 405 1891 2133 746 101 2281 25 1947 54 1784 68 2 2129 52 33 2639 88 149 23 2084 46 S3 J 2434 57 1506 308 2785 113 927 187 - 2756 62 2332: 94 2218 68 1908 92 2434 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 134