f 122 f 3500 en op een jaarwedde van I 1 hoofdcommissaris vrije woning, 2 commissarissen 1 commissaris 1 commissaris 2e Be 3e le 2e 3e 4e 4e 4e worden beloond. Onder de agenten le klasse zijn begrepen 10 contro leurs en 10 reserve-controleurs. Bovendien zijn aan de politie verbonden 10 klerken» 3 concierges en 2 geneesheeren. De recherche werd uitgeoefend door 1 inspecteur le klasse, 1 inspecteur 2e klasse, 1 inspecteur 3e klasse, 1 brigadier le klasse, 1 brigadier 2e klasse, 6 agenten le klasse, 12 agenten 2e klasse, 7 agenten 3e klasse en 7 agenten 4e klasse. Het toezicht op de naleving der Arbeids- en Veilig- 625 600 550 Ó20 der reserve, die per uur dienst 750 700 titulair met 650 ’sjaars, met 650 ’sjaars, van inspecteur-titulair, de 3250, 3000 en 2000 (nl. de commissaris der 3de Afdeeling of Scheveningen, zoolang hem de aanmonstering van zeevisschers blijft opgedragen), 1 hoofdinspecteur, bezoldigd met f 1900 ’sjaars, 1 adjunct-hoofdinspecteur, bezoldigd met f 1700’sjaars, 1 inspecteur le klasse, bezoldigd met f 1700 ’sjaars, 4 inspecteurs le klasse, bezoldigd met f 1600 ’sjaars, 9 inspecteurs 2de klasse, van wie de eerste drie ieder f 1500 en de laatste zes ieder f 1400 ’sjaars genieten. 9 inspecteurs der 3de klasse, een bezoldigd met f 1100, een met f 1075, een met f 1050 en de jongste zes ieder met f 1000 'sjaars, 1 inspecteur belast met het toezicht op het voerwezen, bezoldigd met f 1400 ’sjaars. 4 klerken met den rang oudste met f 800 en de anderen ieder met f400’sjaars. 14 brigadiers le klasse met 850 ’sjaars, 11 2 68 agenten 68 71 154 88 8 r n r n T n n T) n n n r n r r r n r n v n T) r> T) T) n n r n T T r T) r n T) Tl T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 138