123 Bevorderd werden In het 3 5 6 heidswet werd uitgeoefend door 1 inspecteur der le klasse en 2 agenten 2e klasse. Bevorderd werd: tot inspecteur van politie le klasse die der 2e klasse W. K. Verbaarsschott; tot inspecteur van politie 2e klasse die der 3e klasse L. Thonus en G. Th. Blankenberg; tot inspecteur van politie 3e klasse de klerken F. H. M. Nittel, W. S. Mekking en J. Vogelzang. Den inspecteur van het voerwezen G. de .long werd de personeele titel van inspecteur 2e klasse verleend. De titel van inspecteur van politie der 3e klasse titulair werd verleend aan de klerken G. van Arkel, C. A. C. Last en P. S. C. C. Nabal. 2e klasse tot 3e le 2e 3e 4e genot van verhoogd loon (f 550.werden gesteld 24 agenten der 4e klasse. Er werden aangesteld 47 agenten der 4e klasse. Op verzoek werden eervol ontslagen de inspecteurs van politie 2e en 3e klasse H. Schmidt Crans en F. Kaiser, terwijl wegens zijne benoeming tot commissaris van politie te Vlaardingen eveneens eervol ontslag werd verleend aan den inspecteur van politie 2e klasse H. F. van Rosmalen. 1 inspecteur van politie der le klasse werd teruggesteld tot die der 2e klasse. Op verzoek werden eervol ontslagen 1 brigadier le klasse, 2 brigadiers 2e klasse, 2 agenten le klasse, 1 agent 2 klasse en 15 agenten 4e klasse. Ontslagen werden om verschillende redenen 1 agent le klasse, 1 agent 2e klasse en 9 agenten 4e klasse. Teruggesteld werd een agent 2e klasse tot de 3e klasse. Overleden zijn 3 agenten 4e klasse Aan verschillende dienaren van politie werden wegens overtredingen hunner instructie, boeten opgelegd tot 1 brigadier 3 brigadiers 3 agenten le klasse, brigadier 3e klasse, le klasse, 2e 3e n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 139