I I 3 xv 136 177 158 137 164 109 152 156 153 152 165 1 11 165 166 176 177 181 137 105 Koophandel en Fabrieken (Kamer van), zie Kamer. Kosthuizen (Verslag der Maatschappij voor), Bijlage 29. Krankzinnigen Kunsten en Wetenschappen Kunstkring (Vereeniging Haagsche) Lager Onderwijs, zie Onderwijs. Landbouw en veeteelt Landmacht Leden van den Raad Leenfonds „Weldadig en Zorgvuldig”, Bijlage 30, II 1°. Leeraren (Aantal Kerkelijke) aan het Gymnasium, zie Gymnasium. aan de Middelb. scholen, zie Onderwijs (Middelb.) Leesinrichting (Vereeniging De) Legaten Leger des Heils Legger der wegen en voetpaden. Bijlage 14. Levenloos aangegevenen, zie overledenen. Levensmiddelen (Onderzoek van) (Toezicht op) Maatschappij (Haagsche Omnibus-) (Haagsche Tramweg-) (Holl. IJz. Spoorweg-) (Ned. Omnibus-) tot exploitatie van Staatsspoorwegen tot Nut van 't algemeen (Spaarbanken der), Bijlage 30, III. van Landbouw van Tuinbouw en Plantkunde (Verslag der Bell-Telph.-), Bijlage 36. voor Kosthuizen, Bijlage 29. (Westlandsche Stoomtramweg-), (IJssel-Stoomtramweg-) Zeebad Scheveningen 12C 116 175 174 173 175 172 Makingen Medische politie Middelbaar Onderwijs, zie Onderwijs. Middelbare school voor Handel en Admin, zie Onderwijs (Middelb.) Middelen van vervoer, zie Kamer v. Kooph. en Fabr. en 172 Militie131 Museum (Verslag derCommissie v.h.Gemeente-),Bijlage 34. van Kunstnijverheid van Moderne Kunst Muziekschool (Conservatorium voor Muziek), Bijlage II. Naamlijst der Hoofden enz. der o. 1. scholen, Bijlage 38. Nederlandsche Bank Nijverheid, zie Kamer van Kooph. en Fabr. Bladz. ALPHABETISCH REGISTER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 13