126 704 12 If, 130 125 14 34 48 6 8 48 43 8 1 1 4 285 310 2 48 28 72 1 1 27 19 16 951 224 58 5.5 28 422 41 13 44 overtreding op de tapperijen op de stationneerende rijtuigen op het rijden (rijden zonder licht, te hard rijden, enz.) met voertuigen door mechanische kracht voortbewogen met rijwielen berijden verboden paden in het Haagsche Bosch overtredingen betreffende honden verontreiniging der straat spelen met geld op straat berijden van straten in verboden richting zich niet verwijderen uit volksoploopen zwemmen buiten de aangewezen plaatsen uitkloppen van voorwerpen op verboden tijd het doen van natuurlijke behoeften op verboden plaats het innemen van gemeentegrond zonder vergunning het hebben van mestverzamelingen zonder ver gunning het zitten in een raamkozijn het uitoefenen van het bedrijf van straatmuzikant zonder vergunning invoer van niet gekeurd vleesch venten van koopwaren op Zondag met luider stem, ten verkoop bewaren van lucifers op verboden wijze drijven van vee op verboden wijze zitten op een hondenkar klimmen op een tramrijtuig niet zandstrooien vervoer van drooge kalk op verboden wijze postvatten als besteller op verboden wijze afsteken van vuurwerk zonder vergunning houden van openbare vermakelijkheden zonder vergunning onbeheerd laten loopen van trekdieren op straat bezigen van ongenummerde handwagens. rijden met kreupel of gewond trekdier vervoer van een zeis op verboden wijze. houden van verlotingen zonder vergunning. overtreding der drankwet wapenwet 77 n 77 7?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 142