1 6. Gedrag der leerlingen, gang blz. 1 B. 8 S 1 2 3 6 175 139 C. D. 13 E. F. 15 19 Nijverheid, Handel en Scheepvaart Oefening kweekt kennis. (Genootschap) Omnibus-Maatschappijen 2 3 5 13 14 16 16 23 school- Staat A. Onderwijs (Verschillende gegevens betreffende het) (Hooger). (Verslag van Curatoren van het Gym nasium), Bijlaqe 22 1. College van Curatorenblz. 2. De Wet tot regeling van het Hoo ger Onderwijs, organieke veror deningen, reglementen, instruc tion, enz 3. Gebouw 4. Personeel 5. Aantal en leeftijd der leerlingen Uitkomsten der toelatingsexamens 6. Gedrag der leerlingen, gang en uitkomsten van het onderwijs Uitkomsten v. d. overgangsexamens Samenstel der verordeningen, enz. be trekkelijk het gymnasium (bijl. I) Curatoren, leeraren en leerlingen (bijl. II} Uitslag der overgangs examens (bijl. III en IV) Eindexamens (bijl. V) Onderwijs. (Verslag omtrent den toestand van het Lager), Bijlage 19 I. Algemeene beschouwingen II. Openbaar onderwijs: 1. Besl. het onderwijs betreffende. 2. Personeel 3. Leerlingen en onderwijs 4. Schoolgebouwen III. Bijzonder onderwijs IV. Schoolhygiene V. Herhalingsscholen VI. Plaatselijke schoolcommissie. Staat van het ge'al der op 15 Oct. gaande kinderen Staat van het getal der op 15 Oct. kosteloos schoolgaande kinderen Staat van het getal leerlingen, die over 1902 de dagscholen hebben bezocht Algemeene tabel der lagere scholen, enz. Staat van het getal leerlingen, die over 1902 de herhalingsscholen hebben be zocht Algemeene tabel der herhalingsscholen Staat van hel getal leerlingen, verdeeld XVI n n n n n r> n n n n Bladz. 168 158 10 ALPHA.BETISCH REGISTER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 14