134 Wilhelmina” bestaat uit Het getal leden, van de Schietve.reeniging „Excelsior” in het begin van 1902 30 bedragende, verminderde tot op 15. Er is gegronde hoop, dat dit aantal weder spoe dig zal toenemen. Gedurende de maanden April tot Augustus hebben 21 oefeningen plaats gehad, waarbij afwisselend op af standen van 150 en 300 M. werd geschoten. De opkomst van de gewone leden was als alle jaren goed. De schiet uitkomsten kunnen bevredigend genoemd worden, daar er een geregelde vooruitgang valt waar te nemen. Op 21 Juli werd tusschen de leden dezer vereeniging en der scherpschuttersvereeniging „Scheveningen” een personeele wedstrijd gehouden, waarbij aan beide zijden prijzen werden behaald. houding op afstanden van 100, 150 en 225 M., waarbij een groot aantal punten werden behaald. De algemeene toestand der Scherpschuttersvereeniging „Scheveningen’ is gunstig te noemen. 5 leden bedankten en een 4tal trad toe. De oefeningen bestonden uit schietoefeningen met flobertgeweren binnenskamers en met Rijksgeweren M ’95 op de vlakte van Waalsdorpandere oefeningen in den wapenhandel werden niet gehouden. Er werd geschoten op afstanden van 100400 M. in liggende, knielende en staande houding, uit de vrije hand enkele nieuwe leden begonnen de eerste oefeningen opgelegd. De schietuitkomsten waren goedhet gebeurde niet zelden, De Scherpschuttersvereeniging 45 leden. De schietoefeningen met scherpe patronen no. 1 zijn aangevangen in Augustus en wegens ongunstig weder in November gestaakt. Na dien tijd werden oefeningen gehouden met geweren tot kamerschietoefeningen. Met het geweer M. ’95 werd geoefend op afstanden van 100, 150 en 200 M. in staande en knielende hou ding uit de vrije hand, op de schoolschijf. Bij den in October gehouden huishoudelijken schiet wedstrijd op een afstand van 200 Jl., staande uit de vrije hand, gaven onderscheidene leden blijken van geoefendheid door mooie schietuitkomsten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 150