141 tot Hoofd der school aan de Hemsterhuisstraat S. de Vries. Onderwijzer te Amsterdam tot Hoofd der school aan de Waalstraat, A. Laban, Hoofd der school aan de Duinstraat N. Z. tot Hoofd der school aan de Duinstraat N. Z., J. Eigen huis, Onderwijzer te Amsterdam tot Hoofd der school aan het Lamgroen, J. F. Gouds waard, Onderwijzer aan de openbare school aan de Duinstraat Z. Z. tot Hoofd der school aan de Pretoriasstraat, P. Rau- werda. Onderwijzer aan de openbare school aan de Van Swindenstraat tot Hoofd der school aan de Achterraamstraat, M. de Vries, Onderwijzer aan de openbare school aan de Vijzelstraat tot Hoofd der school aan de Terwestenstraat, G. Smelt, Hoofd der openbare school aan het Kortenbosch tot Hoofd der school aan het Kortenbosch, F. Herman, Onderwijzer te Delft; tot Hoofd der te openen openbare school der 2de klasse aan de Badhuiskade, Th. ,1. Vonk, Hoofd der openbare school aan de Badhuisstraat. Ten gevolge van de afschaffing der klassen-examens, krachtens Raadsbesluit van 13 Mei 1902, was eene herziening der verordening op de jaarwedden der onderwijzers noodig. Nadat deze wijziging bij Raadsbesluit van 30 Septem ber 1902 was aangenomen, werd de verordening bij Raadsbesluit van 1G December 1902 nogmaals gewijzigd en daarna opnieuw in haar geheel vastgesteld. De volgende tabel wijst aan de bezoldiging van het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen, zooals die is geregeld krachtens de bij Raadsbesluit van 1G December 1902 vastgestelde verordening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 157