i I 1 1 G. H. 1 c. 10 7 9 104 (Lager). (Middelb). 11 13 16 16 17 113 55 84 147 42 17 18 20 I. K. 33 106 16 24 Onderwijzers enz. (Naamlijst van), Bijlage 38. Onteigende eigendommen Ontsmetting, zie Beukema en Ontvanger. (Gemeente-) Ontvangsten door de gemeente (Overzicht der over 1901), Bijlage 8. Ooglijders (Inrichting voor) Openbare gemeentegebouwen reiniging Opleiding van onderwijzers Overeenkomsten door de gemeente aangegaan Overledenen (Overzicht der), Bijlagen 2, 5 en 6. Personeel (Onderwijzend), zie Onderwijs (Hooger). der Gasfabriek, Gasfabriek. der Gemeentesecretarie der Gemeentewerken naar hunnen leeftijd, die op 15 Oct. de dagscholen hebben bezocht Overzicht van den loop der bevolking aan de openbare scholen Staat, vermeldende de dagen, op welke handwerkonderwijs aan de openbare scholen wordt gegeven Verslag der Gem. bewaarschol'n Onderwijs (Verslag omtrent den toestand van het Middel baar), Bijlage 21 Openbare scholen: a. Hoogere burgersch. met 3 j.c. blz. b. 5 j.c. aan het Bleijenburg 5 j. c. aan de Stadhouders- laan u,. voor meisjes. e. Zeevaartkundige school te Scheveningen Bijzondere scholen a. Academie v. Beeld. Kunsten b. Ambachtsschool c. Industrieschool voor meisjes d. Teekenschool v. d. Ned. R. C. Volksb. e. Middelb. school v. Handel en Adm. f. Teekenschool der Mij. tot Nut van het Algemeen te Scheveningen. Commissie van Toezicht Staten v. h. onderwijzend, personeel. ALPHABETÏSCH REGISTER. XVII Bladz. r> 3 n n d. n r> n n 16 I n T> r> r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 15