144 2096 2041 2061 2164 12512 12452 12557 12744 1870 1864 1827 1823 3966 3905 3888 3987 j 6181 6194 6274 6383 Herhalingsscholen werden gevestigd voor jongens in de schoolgebouwen aan de Ammunitiehaven de Van Dijckstraat; de De Vliegerstraat de Sirtemastraat de Kerkstraat; de Achterraamstraat de Badhuiskade 6331 6258 6283 6361 15 Januari 1902 15 April 15 Juli 1.5 October van wie kosteloos onderwezen werden op 1.5 Januari 1902 15 April 15 Juli 15 October II. Herhalings-, Zondags-, Werk- en Bewaarscholen. Het herhalingsonderwijs werd bij Raadsbesluit van 22 April 1902 gereorganiseerd, terwijl bij Raadsbesluit van 16 September 1902 werd bepaald, dat de nieuwe verordening met 1 November d. ti. v„ in plaats van met 1 October 1902 in werking zou treden. Tengevolge van deze reorganisatie wordt het her halingsonderwijs thans gegeven op scholen voor jongens en op scholen voor meisjes. Bijzonder Onderwijs. Het getal leerlingen op de bijzondere scholen be droeg op In 1902 werden twee bijzondere lagere scholen op geheven n.l. die aan de Bilderdijkstraat en aan de Willemstraat (Hoofd: de heer Koster van Groos). Omtrent de inrichting, de talrijkheid der klassen, de heffing en de inning der schoolgelden ontvingen wij geene gegevens. T n Mannelijke. Vrouwelijke. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 160