145 deze scholen bedroeg op Totaal. 268 308 na Zo ndagscholen Geene. Werkschoten. Ammunitiehaven Van Dijckstraat. De Vliegerstraat Sirtemastraat. Kerkstraat Achterraamstraat Badhuiskade Zwarteweg Hoefkade Zusterstraat K. Lombardstraat Schelpkade K. Lombardstraat Duinstraat. 30 72 38 52 18 37 61 35 49 33 48 19 55 29 Vanwege de Vereèniging tot bevordering van het Onder wijs in Handenarbeid werd onderwijs gegeven aan 38 betalende en 38 onvermogende leerlingen. De eerstbe- ginnenden werkten onder de leiding van den heer J. van Oudenaller in eenvoudige kartonnage, de middelklasse Het aantal leerlingen op 31 December: voor meisjes in de schoolgebouwen aan den Zwarteweg; de Hoefkade; de Zusterstraat; de Korte Lombardstraat (school 2de klasse); de Schelpkade: de Korte Lombardstraat (burgerschool); de Duinstraat (Z. Z.). Over de resultaten van de nieuwe regeling van dit onderwijs zal eerst geoordeeld kunnen worden, afloop van den cursus 1902/1903. Meisjes. Jongens. 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 161