152 150 98 116 27 64 131 16 16 78 112 87 64 113 127 121 105 79 11 84 74 33 147 152 28 171 Plantsoenen Pleinen Polikliniek (Algemeene Haagsche) Politie (Bouw-) (Gemeente-) (Medische) Pompen Postkantoor, zie Kamer van Kooph. en Fabrieken. Prostitutie Pulchri Studio Qurantaine-inrichtingen en barakken, zie Beukema. Raad (Leden van den Gemeente-) Rekening (Gemeente-) Reiniging (Openbare) Riolen Ruiling van eigendommen Rijksnormaallessen Rijschool (Stads-) Schatters van het vergunningsrecht Scheepsbouw Scheepsvolk (Aanmonstering van)128 Scheepvaart, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken en 171 Schenkingen137 Schietvereenigingen132 Scholen (Geneeskundig toezicht op), zie Beukema. Schoolcommissie, zie Onderwijs (Lager). Schoolgebouwen, Schoolhygiene, Schoolverzuim, zie Commission. Schulden (Staat der Gemeente-) (Overzicht van den stand der), Bijlage 9a. Schutterij Secretarie (Personeel der Gemeente-) Secretaris (Gemeente-) Slooten Sophiastichting Spaarbanken, Bijlage 30, III. Spoorwegen, zie Maatschappij. Spijsuitdeelingen, Bijlage 27. Stadsrijschool Teekenacademie, zie Academie. Teekenscholen, zie Onderwijs Middelb. en Telegraafkantoor, zie Kamer van Kooph. en Fabrieken. Telephoon (Gemeente-) Telephoonmaatschappij (Verslag der Bell-'), Bijlage 36. XVIII ALPHABETISCH REGISTER. 26 1) 154 Bladz. 23 Sterfte, Bijlagen 2, 5 en 6. Sterken drank (Vergunningen voor den verkoop van) Straten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 16