155 J. H. Otterbeek, alsmede de donateurs C. J. E. Graaf van Bijlandt en Mr. A. van Naamen van Eemnes. Als lid zijn in het afgeloopen jaar toegetreden29 donateurs. 6 werkende leden. 23 buitengewone leden, 14 societeitsleden, 10 kunstlievende leden, te zamen 82 leden, terwijl door overlijden, opzegging of anderszins afvielen: 14 donateurs, 7 werkende leden, 23 buiten gewone leden, 4 societeitsleden en 12 kunstlievende leden. Tn de kunstzalen van het Genootschap werden de volgende tentoonstellingen en kunstbeschouwingen ge houden 127 Nov. 1901, keuze tentoonstelling van Etsen door Nederlandsche Meestersbezocht door H. M. de Koningin- Moeder 13 Dec. 1901—19 Jan. 1902. tentoonstelling van schil derijen en aquarellen door H. W. Mesdag: bezocht door II. M. de Koningin-Moeder 28 Jan.16 Maart 1902, tentoonstelling van schilder en beeldhouwwerk door werkende leden: 2126 Maart 1902, tentoonstelling van aquarellen, teekeningen en schetsen door H. J. Haverman en G. J. Roermeester: 131 Mei 1902, tentoonstelling van aquarellen, tee keningen en beeldhouwwerk van werkende leden: 7 Juni15 Juli 1902, tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door Joh. Bosboom uit de collectie van den heer en mevrouw H. W. Mesdag; 26 Juli26 Aug. 1902, tentoonstelling van schilderijen en pastels door Antonio Mancini 15 Nov.7 Dec. 1902, eere-tentoonstelling ter nage dachtenis aan de overleden kunstschilders Taco Mesdag en H. O. van Thol 1329 Dec. 1902, groepen-tentoonstelling Serie I: bezocht door H. M. de Koningin-Moeder; 21 Nov. 1901, 21 Jan., 20 Maart en 20 Nov. 1902, kunstbeschouweningen van teekeningen van werkende leden 19 December 1901 en 20 Febr. 1902, particuliere kunstbeschouwingen, die resp. door Z. K. H. den Prins der Nederlanden en H. M. de Koningin, verzegeld door H. D. de Erfgravin van Erbach-Schönberg, geb. Prinses Elisabeth van Waldeck en Pyrmont, werden bezocht;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 171