t II 145 179 t 115 132 27 43 8 29 19 54 1 1 93 Toevlucht voor dakloozen Toevluchtsoord voor noodl. dieren Tramwegen Tuinbouw Uitgaven door de Gemeente (Overzicht der over 1901), Bijlage 9. 130 174 en 176 165 24 91 115 167 166 151 162 153 158 157 179 166 114 156 153 130 129 Vaarten Vaccinatiën Veestapel Vereeniging fs-Gravenhaagsche Tuinbouw-) (Gymnastiekonderwijzers-) „Armenzorg”. „Arti et Industriae” „De Leesinrichting” „Die Haghe” „Eigen Hulp” „Floralia” „’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging” „Haagsche Kunstkring” Museum van Moderne Kunst „Ned. Toevluchtsoord voor noodl. dieren” tot bescherming van dieren tot bevordering van Fabrieks-en Handwerks- nijverheid. Bijlage 32. tot bevordering van het onderwijs in handen arbeid tot ondersteuning dernagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers 164 tot verbetering der woningen van de arbei dende klasse, Bijlage 26. tot verbetering van den gezondheidstoestand. Bijlage 17. „Volks- en schoolbad” v. h. verstrekken v. voedsel aan schoolk.. Bijlage 27. voor ziekenverpleging Vereenigingen (Schiet-) Vergunningen v. d. verk. v. sterken drank Verhuurde eigendommen Verkiezingen Verkochte eigendommen Verlichting, zie Gasfabriek. Verordeningen Verpachte eigendommen Vertrek uit de gemeente, Bijlage 3 en Vestiging in Bijlage 3 en Visschershaven Visscherij, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. XIX 1 Bladz. 164 ALPHABETISCH REGISTER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 17