I 168 2 2 HOOFDSTUK XII. Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Kamer van Koophandel en Fabrieken. I. ver- De middenprijzen van de veld- en tuinvruchten, van ooft, vee, boter, kaas, alsmede de ter markt gebrachte hoeveelheden worden opgegeven in het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken (zie bijlage 33). De uitslag van de op 26 November gehouden kiezing was als volgt veulens en jonge paarden, beneden drie jarigen leeftijd werkpaarden ezels en muilezels springstieren melkkoeien en melkvaarzen kalveren en pinken schapen varkens 6689 13 168 47 18 18 3116 22 4 599 39 105 729 hoenders kalkoenen eenden ganzen zwanen Het aantal hoenderparken, waar voor den handel geteeld wordt, bedraagt De telling van het vee gaf de volgende uitkomsten Het aantal dekhengsten bedroeg. dat der veulenmerriën Volgens eene begrooting van het pluimvee bedraagt het aantal: r> n n T) n n T) n T> n n r n n 1) Het vorige jaar waren hierbij ook de troepenpaarden opgegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 184