I n i M M 1 ih 11 I fi fi fi £e 169 I. a. Kamers van Arbeid. II. Nijverheid. Fabriek*- en Ambachtsnijverheid. a. dezelfde paragraaf treft men van Wij verwijzen verder naar het verslag der Kamer, hierachter opgenomen als bijlage 33. Voor de plaats gehad hebbende verkiezingen voor de in deze gemeente gevestigde Kamers van Arbeid zië men Hoofdstuk II, blz. 10. De opgave der in de gemeente aanwezige fabrieken, met vermelding van de namen der eigenaren, het aantal stoomwerktuigen en stoomketels, benevens hun vermogen, is vermeld in den staat, voorkomende achter het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. De vergunningen, aangevraagd volgens de Hinderwet, zijn weder opgenomen onder paragraaf V van het ver slag der Kamer. Onder letter 200 A. AL v. Embden. G. AL de Niet. 193 i 140 A. J. II. van Rijn. 202 E. AI. S. Santen. II. AT. Iserief. 156 J. Th. Mouters. NAAIEN DER BENDE AI DE LEDEN Wenschte voor eene herbenoe ming niet meer in aanmerking te komen. NAAIEN DER V E R V A N G E N Jaumerlrisgen. LEDEN herkozen. 1070I253! A c-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 185