171 b. 23194 148091 g- 20683 6295 987835 2795 988 54234 d. In- en uitklaringen. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden bekend. e. Werven en scheepsbouw. Onder 3 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken komen eenige mededeelingen betreffende de werven en de scheepsbouw voor. f. Schepen. Onder letter c van dit hoofdstuk treft men daarom trent eenige bijzonderheden aan. Reederijen, compact en, schippersgilden en zeemanscollegi├źn. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden mede gedeeld. 27257 vaartuigen, metende 812766 ton Buiten!andsche handel. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden bekend. e. Scheepvaart langs de rivieren, kanalen en vaarten. Mededeelingen betreffende de scheepvaart worden gevonden in 4 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken. Uit de opgaven van den Havenmeester blijkt, dat in 1902 de gemeente zijn binnengekomen langs de havenkantoren aan: de Laakhaven, de Beeklaan de Laan van Meerdervoort de Boschbrug te zamen waarvoor aan havengeld is ontvangen f29.635,05. Voor 29 houtvlotten, bestaande uit 128 koppels, werd f 19,20 aan havengeld ontvangen en voor 29 losse balken, te zamen 300 M f 1,50. Voorts werd aan liggeld eene som van f 190,05 ontvangen voor 285 vaartuigen, te zamen metende 6335 ton, aan niet-ingezetenen toebe- hoorende, terwijl f 650,05 werd. ontvangen voor be woonde en onbewoonde vaartuigen van ingezetenen der gemeente. n n T, n r> 77 7? 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 187