172 II OOF I) STUK XIII. Middelen van vervoer te water. A. B. Middelen van vervoer te lande. Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven. Omtrent de uitkomsten der exploitatie van de ver schillende spoor- en tramwegen en omnibusdiensten kunnen wij het volgende mededeelen Van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor wegen ontvingen wij de volgende opgave van het goe derenvervoer aan het station alhier, inclusief de stoom tram den HaagScheveningen. Onder 7 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken treft men aan eene opgave van de stoomboot- en scheepvaartdiensten, zoomede de markt- of dorpsschuiten, varende in geregelden dienst, tusschen deze gemeente en andere gemeenten des Rijks. Binnen verkeer. Tonnen. Totaal. Vertrek. Aankomst. Vertrek. Aankomst. Bestelgoed I 3313 3868 1288 1465 9934 IJlgoed 197 349 381 628 1555 Stukgoed. 2773 6103 1615 3584 14075 2266 101 SO 3719 53893 70058 Totaal 8549 20500 7003 59570 95622 1 Rechtstreekse!) verkeer. Wagenla- dingsgoed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 188