1 173 Station. Geen werken anders dan van onderhoud. 1 De navolgende opgave geeft een overzicht van het goederenvervoer dier Maatschappij aan het station alhier, inclusief de stoomtram den HaagScheveningen. De Raad van Administratie der Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij deelde ons mede, dat de volgende werken in 1902 zijn uitgevoerd aan het station en op den stoomtramweg den Haag- Scheveningen. Stoomtramweg den HaagScheveningen. Bij den overweg „Groot-Hertoginnelaan” werd één, en bij den overweg „Delftschelaan” werden twee lan taarnpalen met lantaarn geplaatst. Locaal verkeer. Tonnen. Totaal. crt.rek. Vertrek. Aankomst. Aankomst. Bestelgoed 2687 4190 186 45 7108 1.1 Igoed 3972 5557 889 10971 553 Stukgoed. 6219 11091 3136 2246 22692 182470 232899 8915 155756 580040 Totaal 195348 13126 253737 158600 620811 Rechtstreekse!! verkeer. Wagenla- dingsgoed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 189