Voetpaden 159 145 179 145 152 13 79 91 85 1 85 107 107 114 151 181 149 105 132 87 178 160 161 179 (Legger der wegen en), Bijlage 14. Volksbond (Christelijke) (Roomsch-Kath.) Volks- en schoolbad Volksgaarkeukens, Bijlage 28. Volksgezondheid Wapenhandel (Vereenigingen tot oefening in de) Wandelplaatsen Wasch- en badinrichting Waterleiding, zie Duinwaterleiding. Waterplaatsen Waterverversching Wegen en voetpaden (Legger der), Bijlage 14. Wering van schoolverzuim, zie Commission. Werkinrichting voor blinden Werkschoten. Werven en scheepsbouw, zie Kamer van Kooph. en Fabr. 3 Wetenschappen (Kunsten en) Wethouders (College van Burg, en) Woonplaatsveranderingen (Overzicht der), Bijlage 3. Wijkverpleging (Vereeniging ’s-Gravenhaagsche) Zangscholen Zeebad- Zeevaartkundige school, zie Onderwijs (Middelbaar) en Ziekenhuis (Verslag betreffende het Gem.) Bijlage 15. Ziekenhuizen Ziekten (Besmettelijke), zie Beukema en (Tabel van aangegeven gevallen van besmett.), Bijlage 13. (Statistiek v. h. verloop van sommige - in iedere straat), Bijlage 13. Zwem- en badinrichting Zondagscholen Zoölogisch Bot. Genootschap, Bijlage 31. XX Bladz. ALPHABETISCH REGISTER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 18