175 799505, Totaal. of 16567 meer dan in het vorig jaar. J an uari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December. 67713 54776 65878 66486 66733 63912 69229 73214 69788 69833 65088 66855 Nederlandselie Oninlbus-Maatscliappy. De Maatschappij exploiteert de lijn Stoomtramplein, Hollandsche-IJzeren SpoorReinkenstraatSweelinck- pleinTasmanstraatLaan van Meerdervoort-^Anna II aagsclie 0innibus-Maatschappy Deze Maatschappij exploiteert de lijn: RegentessepleinWeimarstraatPrins Hendrikstraat en -pleinBarentzstraatHugo de GrootstraatBazar- straatAnna PaulownapleinZeestraatNoordeinde HoogstraatGroenmarkt V eenestraatWagenstraat HuijgenspleinStationswegStation Holl. spoor en om gekeerd. De dienst had in beide richtingen om de 7'/-. minuut plaats. De eerste omnibus van het Regentesseplein vertrok 7.52'5 u. v. m., de laatste 11 u. n. m. De eerste omnibus van het station Holl. spoor ver trok 8.30 u. v. m., de laatste 11.37'5 u. n. m. Prijs per rit f 0.10: per halve rit f 0.07": als halve ritten worden beschouwd de trajectenRegentesseplein PlaatsPlaats—Hollandsche spoorHollandsche spoor Passage en PassageRegentesseplein. Abonnementen voor tien geheele ritten zijn verkrijg baar a f 0.90 en voor tien halve ritten a f 0.65. Vervoer personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 191