176 Westlandsche Stoomtram weg-Maatsehappy. Maatschappij Amsterdams Goederenvervoer. De omnibus-dienst dezer Maatschappij wordt uitge voerd op de lijn BuitenhofScheveningen v. v. In het vorig jaar werden vervoerd 505602 personen. Paulownastraat Prinsessewal Prinsestraat Groen markt BuitenhofBinnenhof Plein Ileerenstraat HeerengrachtBezuidenhoutStation Staatsspoor. Gedurende het jaar 1902 zijn vervoerd 640484 per sonen tegen 64752.5 in het vorige jaar. De ontvangsten bedroegen f 55.059,55 tegen f55.858,20 in 1901. 21.325 M. 21.325 M. 1.435 M. stoom. 9 12 12 575.50/ 5.972.929 KG. 6.348,— 15,72 16,61 Spoorwijdte. Gebezigde trekkracht Locomotieven Opbrengst vervoer (tijtuigen Goederenwagens Aantal vervoerde reizigers Hoeveelheid vervoerde goederen Opbrengst personenvervoer goederenvervoer diverse f 100.708,68 - 11.733,47 van personen en goederen- I per dagkilometer Opbrengst van personen- en goederen vervoer met inbegrip der diverse ontvangsten per dagkilometeri Totale lengte der lijnen van ’s-Gra- venhage Loosduinen Poeldijk Monster’s-Gravensande met een zijtak van Poeldijk naar Naaldwijk en een zijtak van Loosduinen naar Kijkduin Hiervan is enkel spoor dubbel De lijn Loos duinen Kijkduin werd slechts ge durende het bad seizoen van 15 .1 uni t m 30 Sep tember geëxploi teerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 192