177 het I.Issel-Stoomtram weg-Maatschappy. lijn ’s-GravenhageLeiden werden in het vervoerd, of 45925 C. A’'ederlandsche Bank. (Agentschap der) De gewone opgaven betrekkelijk dit agentschap zijn opgenomen in paragraaf 6 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken, alwaar tevens mededee- lingen worden gedaan betrekkelijk de Zuid-Hollandsche ('redietvereeniging, de ’s-Gravenhaagsche Credietver- eeniging en Depositokas, de Algemeene Bankvereeniging, de Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging, de 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland, de Maatschappij voor Hypothecair crediet in Nederland, de Westlandsche Hypotheekbank, de Oranje-Nassau- Hypotheekbank, de Eerste Nederlandsche Hypotheek- briefbank, de Stedelijke Hypotheekbank, de Eerste Nederlandsche Verzekeringmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit en Ongelukken, de Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp enz. Op de algeloopen jaar 487350 personen meer dan in 1901. Door de rijtuigen werden 188.319 K.M. afgelegd, zoodat gemiddeld per 100 afgelegde-K.M. 259 personen werden vervoerd. D. Ten aanzien van inrichtingen van verschillenden aard ontvingen wij de volgende mededeelingen I. Brood- en Meelfabriek te ’s-Gravenhage aan Korte Groenewegje. Gedurende het jaar werden van alle Broodsoorten te zamen afgeleverd 3.060.053’K.G., tegen 3.533.681’K.G. in het vorig jaar. II. Haagsche Broodfabriek aan de Bilderdijkstraat. Hoewel de prijzen der grondstoffen, in vergelijking met een vorig jaar, over het algemeen hooger waren, zijn echter de prijzen van het fabrikaat gelijk gebleven. De fabriek heeft in 1902 met voordeel gewerkt. Aan het in het vorig verslag medegedeelde voornemen, om de fabriek te vergrooten is gevolg gegeven. Door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 193