178 s- Graven haagsche II \iseh III. Riviervischmarkt 15, achter de Groote Kerk. Opgericht in 1857. In het badhuis werden genomen Tot overzicht van het gebruik der inrichting in het afgeloopen jaar strekke het volgende aankoop van aangrenzende panden kon tot den bouw eener nieuwe fabriek overgegaan worden; deze fabriek is in het begin van 1903 in werking gebracht. Aan de zaak zijn in verschillende betrekkingen 136 personen werkzaam. en Badinrichting. De prijs van één bad le kl. bedraagt f 0.40 of bij abonnement: 50 baden f 12,50, 25 baden f 7,50, 20 baden f 6.75, 10 baden f 3.50 en die van één bad 2e kl. f 0,20 of bij abonnement: 20 baden f 3,50 en 10 baden f 1,75. In het waschhuis werd door 397 vrouwen gebruik gemaakt van de waschplaatsen, te zamen gedurende 2977 uren a 6 cent per uur: de drooghekken werden 3012 maal gebruikt a 10 per hek. Bij vergelijking van bovenstaande cijfers met die van het vorig jaar blijkt, dat 1079 baden minder genomen zijn, dat de drooghekken 840 keeren minder gebruikt werden en dat 115 vrouwen minder, gedurende 436 uren minder, van de waschplaatsen gebruik maakten. 3410 mannenbaden le klasse, 818 vrouwenbaden 8627 mannenbaden 2e 3373 vrouwenbaden 593 baden door militairen, 128 regenbaden (mannen) 66 (vrouwen). Totaal 17015 baden. n r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 194