j 179 IV. Badinrichting aan de Mauritskade. Op 1 Januari 1903 telde de vereeniging 7324 leden, dat is 379 meer dan op 1 Januari 1902. In deze inrichting werden in 1902 gebruikt: 89632 baden in de zwembassins, waarvan 68326 door heeren en 21326 door dames; 25010 kuipbaden, waarvan 18336 door heeren en 6674 door dames; 5744 douchebaden, waarvan 5106 door heeren en 638 door dames 1120 stoombaden; 56 zwavelbaden, makende een totaal van 121582 baden, waarvan 92809 door heeren en 28773 door dames. Zwem-onderwijs werd aan 168 mannelijke en 192 vrouwelijke leerlingen gegeven. Het onderwijzend personeel bestaat uit twee onder wijzers en twee onderwijzeressen. Verbruikt werden 122000 M3. nortonwater en 4342 M3. duinwater. De verbruikte hoeveelheid steenkolen bedroeg 390.000 Kilogram. V. De Zwem- en VI. Coöperatieve Winhelvereeniging van het district ’s-Gravenhage der Vereeniging „Eigen Hulp”. De Vereeniging „Volks- en Schoolbod" Gedurende het jaar 1902 werden in het geheel ver strekt 24660 baden, waarvan 10470 volksbaden, 2325 schoolbaden en 11865 militaire-baden. Op initiatief der Vereeniging heeft in het afgeloopen jaar eene conferentie plaats gehad te Scheveningen van afgevaardigden uit ons land van inrichtingen, welke hetzelfde doel beoogenwelke conferentie geleid heeft tot oprichting van eene Nationale Vereeniging voor Oprichting en Exploitatie van Volks- en Schoolbaden. Door de Vereeniging werd besloten het Haagsche Volksbad ook des Zondags voor het publiek open te stellen. De Vereeniging geniet een subsidie van de Gemeente van f 300.—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 195