182 Baden. Heeren Totaal. koets. Minder 3485 2008 2029 345(1 10978 9792 7784 De baden werden op 14 Juni geopend. De volgende staat geeft een overzicht van het van de buitenbaden gemaakt gebruik. in 1901 in 1902 Dames i baden. 30401 49423 13433 4309 14033 Ge mengde I baden. I H eeren groote kleine koets. 10214 8185 X. De Burgemeester, VAN HARINXMA. De Secretaris, E. EVERS. 13642 13183 Aantal verhuurde bedden couverts ad table d’höte. diners a part Nederlandsche Bell- Telephoonmaatschappij. Het verslag van de Nederlandsche Bell-Telephoon- maatschappij, administratie ’s-Gravenhage, over het jaar 1902 is opgenomen als bijlage no. 36. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders, den 28sten April 1903. Het aantal binnenbaden bedroeg 6254, tegen 5764 in 1901, of 490 meer. Hotel en Restauratie. De volgende cijfers geven een overzicht van de uit komsten der exploitatie van het hotel en de restauratie: 18383 3083 13922 I 23753 20268 1902. r Tf 1901.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 198